Vývoz jímek, septiků, žump a čištění kanalizací

Vozidlo Kč/km Kč/15 min. sání Kč/15 min. protlak Kč/15 min. manipulace
man 15 t 3 m3 35,- 175,- 610,-
man 26 t 8 m3 37,- 177,- 615,-

Druh odpadu Kč/m3 (Kč/t)
Odpadní voda ze septiků a žump 90,-
Bilog. rozlož. z kuch. a jíd. č. 20 01 08, 19 08 09 * 96,-

          cena včetně 10 % DPH

Revize ČOV

Revize ČOV Doprava tam a zpět
2850 ,- Kč 10 ,- Kč/km

cena včetně 10 % DPH

           Revizní formulář se vypracovává ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou předána majiteli DČOV nebo provozovateli (zde je pro zaslání rozhodující ten, kdo si revizi objednal),

           třetí si ponechává odborně způsobilá osoba.

Ceník kontroly kamerou PIPE CAM 40 VERSO+

Paušál za výjezd MB VITO do 20 km: 150 Kč
Cena za km MB VITO nad 20 km: 10 Kč
Prohlídka potrubí:  
¼ hod: 360 Kč
Zpracování na nosič a písemný záznam: 100 Kč

cena včetně 10 % DPH

DISTEP a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek 738 01, www.distep.cz