KAMEROVÁ ZKOUŠKA

Provádíme kamerové zkoušky potrubí do vzdálenosti 30-ti m.

SEDIMENTAČNÍ ZKOUŠKA

Aktivační směs na počátku a po 30 min.

Naše služby

  • ČOV

   Nabízíme revize DČOV do 50 EO – vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách odborně způsobilou osobou.

  • Kanalizace

   Nabízíme kontrolu odpadního potrubí kamerou do průměru potrubí 200 mm a vysokotlaké čištění kanalizace o průměru až 250 mm do délky 80 m.

  • Žumpy, septiky

   Provádíme vývoz odpadních jímek, septiků a žump a čištění kanalizací tlakovou vodou dvěma cisternovými kombinovanými vozy MAN o hmotnosti 15 t a 26 t.

DISTEP a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek 738 01, www.distep.cz