KAMEROVÁ ZKOUŠKA

Provádíme kamerové zkoušky potrubí
do vzdálenosti 30 m.

SEDIMENTAČNÍ ZKOUŠKA

Aktivační směs na počátku a po 30 min.

NAŠE SLUŽBY

ŽUMPY, SEPTIKY

Provádíme vývoz odpadních jímek, septiků a žump a čištění kanalizací tlakovou vodou dvěma cisternovými
vice

kombinovanými vozy MAN o hmotnosti 15 t a 26 t.
Odpadní vodu likvidujeme v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník obdrží doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje potřebné k prokázání zákonné povinnosti o likvidaci odpadních vod.

KANALIZACE

Nabízíme kontrolu odpadního potrubí kamerou PIPE CAM 40 VERSO+ do průměru potrubí 200 mm a vysokotlaké
vice

čištění kanalizace o průměru až 250 mm a tlakem až 140 bar do délky 80 m.
Vyšší průměr potrubí je možný na základě domluvy.

ČOV

Nabízíme revize DČOV do 50 EO – vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb.,
vice

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilou osobou (tzv. OZO dle odst. 2 § 59).
Číslo OZO dle Ministerstva životního prostředí – 173 (Ing. Jiří Hoffmann).
Revize se provádí podle § 59 výše zmíněného a podle metodického pokynu MŽP, odborem ochrany vod. Předmětem revize DČOV jsou následující fakta:

* identifikace DČOV a kontrola dokumentace (typ, vydané CE, provozní řád a deník, dílčí uživatelské příručky, předešlá revizní zpráva apod.),
* technický stav DČOV,
* technologický stav DČOV (mechanická část, biologická část, kvalita odtoku apod.),
* fotodokumentace a zápis včetně konečného hodnocení.

Revizní formulář se vypracovává ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou předána majiteli DČOV nebo provozovateli (zde je pro zaslání rozhodují ten, kdo si revizi objednal), třetí si ponechává OZO.

NAŠE VOZY

MAN 15 t má nádrž na vodu pro čištění kanalizací o objemu 4 m3 a cisternu na odpadní vodu o objemu 3 m3.

MAN 15t

MAN 25 t má nádrž na vodu pro čištění kanalizací také o objemu 4 m3, ale cisterna na odpadní vodu má objem 8 m3.

Man 25t

Na jednom podvozku jsou akumulovány dvě činnosti – vysávání odpadních vod a vysokotlaké čištění kanalizace o průměru až 250 mm a tlakem až 140 bar do délky 80 m.

CENÍK

Vývoz jímek, septiků, žump a čištění kanalizací

Vozidlo Kč/km Kč/15 min. sání Kč/15 min. protlak Kč/15 min. manipulace
man 15 t 3 m3 35,- 180,- 630,-
man 26 t 8 m3 38,- 190,- 650,-

Druh odpadu Kč/m3 (Kč/t)
Odpadní voda ze septiků a žump 91,-
Bilog. rozlož. z kuch. a jíd. č. 20 01 08, 19 08 09 * 105,-

cena bez DPH

           

Revize ČOV

Revize ČOV Doprava tam a zpět
2590,90 Kč 9,09 Kč/km

cena bez DPH

Revizní formulář se vypracovává ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou předána majiteli DČOV nebo provozovateli (zde je pro zaslání rozhodující ten, kdo si revizi objednal), třetí si ponechává OZO.

 

Konzultace spojená s provozem a zapracováním ČOV Doprava tam a zpět
650,- Kč 9,09 Kč/km

cena bez DPH

            

Ceník kontroly kamerou PIPE CAM 40 VERSO+

Paušál za výjezd MB VITO do 20 km: 136,36 Kč
Cena za km MB VITO nad 20 km: 9,09 Kč
Prohlídka potrubí:  
¼ hod: 327,27 Kč
Zpracování na nosič a písemný záznam: 90,9 Kč

cena bez DPH 

INFORMACE

Od 1. 1. 2021 musí každý vlastník bezodtokové jímky (žumpy) dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, předložit vodoprávnímu úřadu či České inspekci životního prostředí doklad o odvozu odpadních vod za období posledních dvou let (od roku 2019). Odvoz odpadních vod může provádět pouze provozovatel ČOV nebo osoba k tomu oprávněná podle živnostenského zákona.

 

Pro vlastníky DČOV, které jsou ohlášené podle § 15a zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí povinnost provádět jednou za dva roky prostřednictvím OZO revizi. Nesplněním této povinnosti se vlastník DČOV dopouští deliktu dle § 125d zmíněného zákona a může být uložena pokuta v řádu několika desítek tisíc korun. První revizi DČOV je doporučeno provést do 6 měsíců od jejího uvedení do provozu a následně každé 2 roky, a to zejména z důvodu kontroly provádění údržby zařízení provozovatelem, včasného zjištění případných technických závad a možnost reklamace výrobku. Výsledky těchto revizí je povinen předávat do jednoho měsíce od provedené revize příslušnému vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Po obdržení objednávky Vás budeme obratem kontaktovat.

KONTAKTY

DISTEP a.s.

Ostravská 961
Frýdek-Místek
738 01

KANALIZACE, SEPTIKY, ŽUMPY

Telefon:
558 442 131
604 282 325

REVIZE ČOV

Telefon:
606 093 947

Pondělí – Pátek: 07.00 – 15.00

DISTEP a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek 738 01, www.distep.cz